Wern Watkin Bunkhouse Brecon Beacons

back to list

Yule Organic Sheepskins

Croen o ddefaid sydd wedi'u magu dan drefn naturiol yng nghefn gwlad hyfryd Sir Fynwy a ddefnyddir i gynhyrchu ein Golen Lamb Rugs.

Croen o ddefaid sydd wedi’u magu dan drefn naturiol yng nghefn gwlad hyfryd Sir Fynwy a ddefnyddir i gynhyrchu ein Golden Lamb Rugs. Mae meithrin bywyd gwyllt ar ein tir yn elfen hanfodol o’n ffermio: nid oes dim o’r chwynladdwyr, plaladdwyr na’r deunyddiau gwrthfiotig arferol yn cael eu defnyddio, ac rydym yn cydymffurfio â safonau Organig llym y Gymdeithas Bridd.

Caiff y crwyn eu trin yn lleol yn Ôl safonau Demeter (Bio-ddynamig, heb gemegau), gyda deunyddiau llysieuol. Mae’r broses ofalus hon yn cadw sbonc naturiol y cnu, a sicrhau haenen o swêd cryf. Mae crwyn gyda chnu byr a sidanaidd yn addas ar gyfer crud neu stafell wely babi bach, tra bo rhai cryfach yn glyd i’w rhoi mewn cadair, ar wely, ar lawr, mewn car ac ar gyfer gwersylla. Mae gan bob un ei gymeriad unigryw ei hun. Maint cyfartalog: 1m x 0.7m. Hufen yw lliw’r cnu fel arfer, sydd weithiau’n aeddfedu i liw aur, yn enwedig mewn golau cryf. Mae cnuau tywyllach prin a diddorol hefyd ar gael. Gellir golchi’r crwyn mewn peiriant golchi ar raglen ysgafn.

Yule Organic Sheepskins Statistics: 1 click throughs, 382 views since start of 2020

yule_organic.jpg

Shop in Trefynwy

Opening Times

Contact Details

phone: 01600 740252 fax:

Owner/Manager: James and Mary Yule

Yule Organic Sheepskins

Pen-y-lan Farm, Dingestow Trefynwy Monmouthshire NP25 4DX Monmouthshire

News and Special Offers

Wern Watkin Bunkhouse Crickhowell Powys

Powered by Your Tourism Community

Wern Watkin Bunkhouse Statistics: 669 click throughs, 33011 views since start of 2020