Wern Watkin Bunkhouse Brecon Beacons

back to list

Welsh Farm House Apple Juice

Mae John a Margaret wedi bod yn gwneud sudd afal ers rhai blynyddoedd bellach.

Mae John a Margaret wedi bod yn gwneud sudd afal ers blwyddyn neu ddwy erbyn hyn. Yn ogystal â’u fferm deuluol, maen nhw’n arbenigo mewn sudd afal lleol, organig gydag afalau o berllannau’r teulu, rhai ohonynt a blannwyd gan dad-cu John yn yr 1920au. Maen nhw’n ymfalchïo eu bod yn gwasgu afalau o ansawdd, y rhan fwyaf yn fathau prin, o’r goeden i’r botel o fewn 24 awr, gan grynhoi’r ffresni a’r blas dwys. Yn ogystal â’r sudd organig amrywogaeth sengl mae cyfran fechan o sudd yn cael ei wneud allan o afalau o berllannau lleol sy’n cael eu tyfu’n naturiol heb ddefnyddio chwynladdwyr na phlaladdwyr. Mae gan y sudd hwn label gwahanol ac mae hyn yn creu ffordd gynaliadwy o ddefnyddio’r afalau o berllannau bychain allai fel arall gael eu gadael i bydru.

quality-control.bmp

Mae John a Margaret yn cynnig tua 30 o fathau gwahanol o sudd afal amrywogaeth sengl, er enghraifft Tom Putt, Grenadier a Monmouth Green sy’n cynhyrchu blasau gwahanol o sudd afal sy’n golygu y gallant gynhyrchu dewis llawn o sudd sy’n amrywio o sych i felys. Maen nhw hefyd yn cynhyrchu cymysgedd organig o sudd afal lled felys sy’n boblogaidd iawn gyda thafarnau a bwytai.

Ar gael o:

Abergavenny a Bro:

For the Love of Cake, 01873 850009

Deli Delicious, 01873 850022

Tithe Barn Food Hall, 01873 858787

Skirrid Garage, Llanvihangel Crucorney 01873 890275

ac amryw o fwytyoedd a thafarndai er engrhaifft: The Walnut Tree Inn, Restaurant 1861, The Hardwick, LLansantffread Court Hotel, The King of Prussia, Llanwenarth Arms Hotel, The Angel Hotel

Crickhowell:

Grenfells, Cashells, Jehu’s, No. 18, Courtroom Café, Canolfan Adnoddau a Gwybodaeth Crickhowell.

Mae llawer o fwytai lleol yn ei ddefnyddio yn eu bwydlenni brecwast neu yn y bar e.e. The Gliffaes, The Rectory, The Dragon’s Head yn Llangenny

Aberhonddu:

Beacon’s Craft, Marchnad Ffermwyr Aberhonddu (ail Sadwrn o bob mis)
Tower Café yn Aberhonddu, Llys Peterstone

Maschnad Ffermwyr Wysg, dydd sadwrn cyntaf pob mis

Ar gael drwy'r flwyddyn

Welsh Farm House Apple Juice Statistics: 0 click throughs, 401 views since start of 2020

Welsh Farmhouse Apple Juice rsz.JPG

Eat

Opening Times

Contact Details

phone: 01873 810275 fax:

Owner/Manager: John a Margaret Morris

Welsh Farm House Apple Juice

Craig Barn Farm Heol Llangenni, Crucywel Powys NP8 1HB Powys

News and Special Offers

Wern Watkin Bunkhouse Crickhowell Powys

Powered by Your Tourism Community

Wern Watkin Bunkhouse Statistics: 666 click throughs, 32822 views since start of 2020