Wern Watkin Bunkhouse Brecon Beacons

back to list

Farmers Direct Dyffryn Wsyg

Menter gydweithredol yw Farmers Direct Dyffryn Wysg sy'n cynnwys teuluoedd ffermio o Gymru

Mae Cydweithfa Amaethwyr Bro Wysg yn cynnwys amaethwyr Cymreig, sydd wedi uno â’i gilydd gydag un nod- i farchnata’u cynnyrch o ansawdd a fagwyd yn draddodiadol ar ffermydd teuluol o fewn Bro Wysg, yn uniongyrchol i’r defnyddiwr.

Usk Vale black bullocks rsz.jpg

Mae pob aelod yn cynhyrchu cig eidion a/neu gig eno’r safon uchaf, wrth ffermio mewn modd sy’n sensitif tuag at yr amgylchedd.

Mae ein cig eidion a chig oen wedi eu magu gartref, yn draddodiadol gyda gofal, ac mae modd olrhain ein cig yn llwyr. Mae ein cigoedd yn cael eu haeddfedu eu bwtsiera yn broffesiynol a’u pacio i gwrdd ag anghenion y cwsmer. Mae gwerthu ein cynnyrch yn lleol yn gostwng milltiroedd bwyd ac yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr i siarad yn uniongyrchol â’u cwsmeriaid a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael cynnyrch ffres, iachus, o safon.

Ar gael o:

Syth o'r fferm; galwch 01495 760735

Farmers Direct Dyffryn Wsyg Statistics: 0 click throughs, 379 views since start of 2020

Usk Vale bullock rsz.jpg

Eat

Opening Times

Contact Details

phone: 01495 760735 fax:

Owner/Manager: Mike a Sally Evans

Farmers Direct Dyffryn Wsyg

Ty Gwyn Farm Penygarn, Pont-y-pwl Torfaen NP4 8TU Torfaen

News and Special Offers

Wern Watkin Bunkhouse Crickhowell Powys

Powered by Your Tourism Community

Wern Watkin Bunkhouse Statistics: 646 click throughs, 31597 views since start of 2020