Wern Watkin Bunkhouse Brecon Beacons

back to list

Skirrid Honey

Mae Les a Jill Chirnside wedi bod yn gwneud mêl am dros 25 mlynedd ac maent wedi ennill sawl gwobr.

Mae Les a Jill Chirnside wedi bod yn ennill gwobrau am eu mêl ers dros 25 mlynedd. Mae gan fêl flas hollol naturiol, sy’n amrywio yn Ôl y neithdar a gesglir. Mae cychod gwenyn Mêl Skirrid wedi eu lleoli mewn amrywiol fannau o gwmpas Sir Fynwy, er mwyn i’r gwenyn fuddio o wahanol amgylcheddau, gyda’r neithdar yn cael ei gasglu o goetir, rhostir a thir pori, felly’n darparu gwir flas o Sir Fynwy.

Mae mêl ar gael ar y crwybr neu wedi ei dorri â llaw o’r cwch gwenyn, a defnyddir y sgil gynnyrch i wneud canhwyllau a llathrydd cwyr gwenyn. Mae gan Les a Jill ddiddordeb i gefnogi ac annog gwenynwyr mewn gwledydd sy’n datblygu, drwy siarad ag elusennau a chynnal arddangosfeydd ar gyfer grwpiau lleol er mwyn codi arian. Mae Les hefyd yn ddyfarnwr mêl holl gymwys.

Ffoniwch i gael hyd i’ch cyflenwr agosaf.

Ar gael o:

Garej Skirrid, Llanfihangel Crucorney 01873 890275

Garej Norman Bailey, Abergavenny 01873 854272

Wrth Y Drws: Bwthyn Bryn-Y-Pant, Abergavenny 01873 880625

Skirrid Honey Statistics: 0 click throughs, 410 views since start of 2020

Skirrid_Honey rsz.jpg

Eat

Opening Times

Contact Details

phone: 01873 880625 fax:

Owner/Manager: Les & Jill Chirnside

Skirrid Honey

Bwthyn Bryn Y Pant Llanofer Uchaf, Y Fenni Monmouthshire NP7 9ES Monmouthshire

News and Special Offers

Wern Watkin Bunkhouse Crickhowell Powys

Powered by Your Tourism Community

Wern Watkin Bunkhouse Statistics: 666 click throughs, 32822 views since start of 2020