Wern Watkin Bunkhouse Brecon Beacons

back to list

Llanthony Valley Organics

Mae ein fferm ddefaid a bîff organig yn Nyffryndir godidog Euas o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Rydym yn fferm ddefaid a chig eidion organig yn Nyffryndir godidog Euas o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Stoc gymharol fach sydd gennym sy’n pori ar borfa sy’n rhydd o gemegau, felly’n darparu amgylchedd naturiol i’r anifeiliaid grwydro a datblygu. Rydym yn awyddus iawn i annog bywyd gwyllt, gyda phyllau, perthi sydd wedi eu gosod yn draddodiadol a choetiroedd a glaswelltiroedd digyffro; croesewir ymwelwyr i fwynhau’r rhwydwaith o lwybrau sydd ar ein fferm.

Mae modd ymweld â’n fferm ar unrhyw adeg, ond fe’ch cynghorir i ffonio os hoffech gwrdd â ni, neu archebu’n cynnyrch. Rydym yn gwerthu pecynnau o gig oen a chig eidion o wahanol faint; ceir fanylion ar ein gwefan, ac rydym yn dosbarthu ein nwyddau yn rhad ac am ddim o fewn 15 milltir o’r Fenni.

Ar gael o:

Llanthony Valley Organics, Abergavenny 01873 890701

* Ar ael drwy'r flwyddyn

Llanthony Valley Organics Statistics: 2 click throughs, 452 views since start of 2020

Llanthony_organics.jpg

Eat

Opening Times

Contact Details

phone: 01873 890701 fax:

Owner/Manager: Mark Morgan a Brigit Reheusser

Llanthony Valley Organics

Fferm Maes-Y-Beran Llandewi Nant Hodni Monmouthshire NP7 7NL Monmouthshire

News and Special Offers

Wern Watkin Bunkhouse Crickhowell Powys

Powered by Your Tourism Community

Wern Watkin Bunkhouse Statistics: 671 click throughs, 33096 views since start of 2020