Wern Watkin Bunkhouse Brecon Beacons

back to list

Celtic Spirit

Mae Celtic Spirit yn cynhyrchu diodydd gwefreiddiol o ffrwythau bras Dyffrynnoedd Gwy ac Wysg

Mae Celtic Spirit yn cynhyrchu diodydd bywiog sy’n deillio o ffrwythau haelionus Dyffrynnoedd Gwy ac Wysg. Hir yw’r traddodiad ymhlith gwerin bobl Gororau De Cymru o wella gwirodydd cynnar drwy ychwanegu ffrwythau, perlysiau a sbeisiau er mwyn roi blas i ‘gordialau’. Yn lleol, defnyddiwyd sgiliau a chyfrinachau’r cenedlaethau gynt i gynhyrchu’r elicsirau canoloesol hudol ac rydym yn ymfalchïo ein
bod yn parhau â’r traddodiad hwn heddiw.

Ein dau gynnyrch arloesol yw Black Mountain, gwirodydd sy’n cynnwys brandi, afalau a chyrens duon, heb siwgr na syryp ychwanegol a Danzy Jones, gwirodydd sy’n cynnwys whisgi, egroes a syryp. Daw’r ddwy ddiod yma o ryseitiau’r teulu ganrifoedd yn Ôl ac maent wedi ennill gwobrau yn y Gystadleuaeth Gwinoedd a Gwirodydd, Her Gwirodydd Cenedlaethol yn ogystal â Gwobrau Gwir Flas.

Available at:

Siop Fferm Newhall, Canolfan Erddi Cas Gwent, Cas Gwent 01291 626035

Hopes of Longtown, Longtown

Cwmni Gwin Hop Pocket, Bishops Frome 01531 640592

Canolfan Fwydydd Llwydlo, Bromfield

Garej Baileys, Abergavenny 01873 854272

Marchnad Ffermwyr Aberhonddu, ail Sadwrn o bob mis

Neu prynu ar lein: website link lle welwch restr cyflawn o'n rhwydwaith adwerthiant drwy'r Deurnas Unedig.

Ar gael: Drwy'r flwyddyn

Celtic Spirit Statistics: 1 click throughs, 425 views since start of 2020

Celtic spirit rs.jpg

Eat

Opening Times

Contact Details

phone: 01873 735770 fax:

Owner/Manager: Dee Garnham

Celtic Spirit

Lon Merthyr Y Fenni Monmouthshire NP7 7RZ Monmouthshire

News and Special Offers

Wern Watkin Bunkhouse Crickhowell Powys

Powered by Your Tourism Community

Wern Watkin Bunkhouse Statistics: 666 click throughs, 32822 views since start of 2020