Wern Watkin Bunkhouse Brecon Beacons

back to list

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Fel y caws enwog, bu cysylltiad annatod rhwng y castell a Chaerffili ers tro byd. Mae’n dominyddu. Yn nodwedd amlwg. Cawr sy’n cysgu, yn barod am yr alwad i’r gad. Mae’n deilwng o gael ei barchu.

CAERPHILLY castle family on bridge.jpg

Syniad Gilbert de Clare, gwr bonheddig pengoch o ddisgyniad Normaniadd a deiladodd y Castell Coch gwreiddiol ar ochr arall mynydd Caerffili, oedd y castell enfawr hwn o garreg, a amgylchynir gan gyfres o ffosydd ac ynysoedd bach.

CAERPHILLY castle having fun.jpg

Bu rhyfela rhwng Gilbert de Clare a Llywelyn ap Gruffydd a rhwystrwyd sawl ymgais gynnar gan Gilbert i adeiladu castell gan dywysog Cymru. Yn y pen draw, Gilbert a enillodd y frwydr a chododd gadarnle enfawr gan ddefnyddio’r system amddiffyn ‘muriau o fewn muriau’ consentrig.

Caerphilly Castle portrait.jpg

Sicrhaodd hefyd fod ystafelloedd mawr a chyfforddus i fyw ynddynt. Fodd bynnag, pan lwyddodd Edward I i dewi bygythiad Llywelyn, newidiodd pwrpas y cadarnle enfawr hwn. Dirywiodd cyflwr y castell tan ddiwedd y 19eg ganrif pan ddechreuodd trydydd ardalydd Bute ar waith cadwraeth. Mae dyled de Cymru yn fawr i deulu Bute!

family outside on the grass caerphilly castle.jpg

Castell Caerffili Statistics: 17 click throughs, 1400 views since start of 2020

caerphilly castle.jpg

Attraction in Caerphilly

Entrance Charge

  • Oedolion £3.60 Pris Gostyngol £3.20
  • Tocyn Teulu £10.40 (2 oedolyn a phob plentyn o dan 16 oed)
  • Plant o dan 5 oed AM DDIM
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Prisiau’n ddilys tan 31ain Mawrth 2010.

Opening Times

Mynediad olaf 30 munud cyn cau. 1 Ebr-31 Hyd 09 9am-5pm yn ddyddiol 1 Tach 09-31 Maw 10 Llun-Sad 9.30am-4pm, Sul 11am-4pm Ar gau 24, 25, 26 Rhag, 1 Ion

Contact Details

phone: 02920 883143 fax:

Owner/Manager:

Castell Caerffili

Caerphilly Cardiff CF83 1JD Cardiff

News and Special Offers

Gofynnwch am fynediad am ddim os ydych yn byw yng Nghymru ac yn 60 oed neu'n hyn neu'n 16 oed neu'n iau.

Wern Watkin Bunkhouse Crickhowell Powys

Powered by Your Tourism Community

Wern Watkin Bunkhouse Statistics: 666 click throughs, 32825 views since start of 2020